Beijing and Shanghai See Average Disposable Incomes Exceed $4,400 in First Half

550

The latest official data indicates that average disposable incomes in the Chinese mega-cities of Beijing and Shanghai have breached the 30,000 yuan (approx. USD$4430) threshold.

Data released by the National Bureau of Statistics on 16 July indicates that in the first half of 2018 China’s nationwide per capita disposable income was 14,063 yuan, for nominal year-on-year growth of 8.7% and inflation adjusted growth of 6.6%.

Shanghai and Beijing topped 31 Chinese province-level entities in terms of per capita disposable incomes, at 32,612 yuan and 31,079 yuan respectively.

China’s per capita consumption expenditures in the first half were 9,609 yuan, for nominal YoY growth of 8.8% and inflation adjusted growth of 6.7%.

Per capita disposable incomes and consumption expenditures for 31 Chinese province-level entities in H1 2018

Province Per capita disposable incomes (yuan) Per capita consumption expenditures (yuan)
Shanghai 32,612 21,321
Beijing 31,079 19,670
Zhejiang 24,147 14,444
Tianjin 20,986 14,708
Jiangsu 19,885 12,391
Guangdong 18,709 12,648
Fujian 17,016 11,877
Liaoning 15,337 10,462
Shandong 14,967 8,845
Chongqing 13,690 9,406
Inner Mongolia 13,530 9,635
Hainan 12,694 8,706
Hubei 12,541 9,770
Anhui 12,118 8,482
Hunan 11,800 9,106
Hebei 11,434 8,005
Sichuan 11,430 7,990
Jilin 11,385 8,009
Shaanxi 11,201 7,878
Jiangxi 10,943 7,306
Guangxi 10,718 7,168
Heilongjiang 10,578 8,177
Henan 10,264 7,407
Shanxi 10,146 7,058
Ningxia 9,828 8,117
Yunnan 9,450 6,607
Qinghai 9,145 7,731
Guizhou 8,747 6,307
Xinjiang 8,234 7,625
Gansu 8,028 7,131
Tibet 6,916 4,799